ERFARINGER SKAPER RESULTATER

Consulting

AS

Vi utvikler din bedrift til å bli:

L ærende organisasjon som skaper

   E ngasjerte  medarbeidere  til et

      A ttraktivt miljø som utvikler

         N åsted til ønsket fremtid.


HVA VI GJØR

LEAN Prosessen


Vi hjelper dere med å planlegge oppstarten og implementeringen av LEAN prosessen eller videreutvikler pågående prosess LEAN academy


Følg våre Blokkprogram, LEAN spill dag eller enkeltstående kursdagerRevisjon og Auditeringer


Vi foretar auditering og sertifiserer:

 -LEAN prosesser hos dere.

Revisjoner:

- TPM prosesser

- Intern revisjon av ISO9001/08

- Kvalitetsledelse TQMJB WELL SOLUTIONS AS forventer økt aktivitet,

og fyller på med LEAN kompetanse!

Lars Kåre visualiserer stolt frem alle trinnene i 5S arbeidet på veggen.

- Vi vil være mest mulig forberedt til travlere tider og ønsker å få etablert kontinuerlig forbedrings-arenaer på verdiflyten, både i den administrative delen og ute i produksjonen sier Managing Director Gisle Ødemotland (t.h.)


 De benytter tiden med lavere aktivitet til å implementere LEAN i organisasjonen sin.   For å ha kontinuerlig fokus på LEAN prosessen, har de valgt å ha Lars Kåre Ødemotland (t.v.) som LEAN leder kombinert i stillingen som Production Manager.

Produksjonsteamet får trening i daglig måloppfølging etter at tavlene er etablert.

- Vi valgte å gjennomføre et eget B5 program hos LEAN Freelance Consulting AS og er veldig fornøyd med de 5 intensive dagene som ble utført praktisk ute i bedriften. Det vi har fått etablert her av metoder, vil være spesiellt viktig for å møte kundens krav og forventing i fremtiden. Spennende med daglig måloppfølging og mener denne arenaen blir spesiellt viktig for bedriften, sier Gisle.   

WEATHERFORD NORGE AS
Weatherford`s alle avdelinger gikk opp til 5S Auditering - og ble 5S sertifisert


I dag kan du spasere inn i hallene og oppleve at det er kontinuerlig orden og system. De trenger ikke beskjed dager i forveien for å rydde når det kommer besøk. 


Se hele artikkelen her:

                                    Weatherford går den smale vei

CONTACT US


  Bøkevegen 6A

  4352 KLEPPE

      Tel: +47 95193041

FOLLOW US


© Copyright 2015. All Rights Reserved.