ERFARINGER SKAPER RESULTATER

Consulting

AS

OM OSS

LEAN Freelance Consulting AS er  en del av et nettverk som har et totalkonsept innen LEAN filosofi, Organisasjons Psykologi og Org. utvikling.

Over 18 års erfaring

med implementering av LEAN


Hvordan implementere LEAN ut i fra de indre og ytre forutsettningene vi møter?

Det kan best erfares i fra utførelser over lang tid, med alle feil og suksesser. Tom Helgesen i LEAN Freelance Consulting AS har lang erfaring i fra mange forskjellige type virksomheter og ut-fordringer. Vi er spesialister på å involvere organisasjonen til å ta eierskap i forbedrings-prosessen for å nå planlagte målsettinger.

LEAN PROSESSEN

STEG 2

Identifiser verdiflyten – reduser overflødige/tap


STEP 3

Skap flyt i hvert eneste steg og minimer småstopp

Tilsteb enstykks flyt


STEG 1

Utgå i fra kundens ønsker og forventninger


STEG 5

Kontinuerlig forbedring

Benchmarking, null feil


STEG 4

La kunden dra (/pull)

Produser bare etter behov


VÅRT TEAMTeamet består av høyt kvalifiserte konsulenter med mange års erfaring med å coache Ledelse og organisasjoner.NETTVERKET

HELGE DALE

Organisasjons Psykologi


Daglig leder i Organisasjonspsykologene. Helge Dale har arbeidet i Stavanger regionen i mer enn 10 år, og har erfaring som konsulent innen organisasjonspsykologi fra mer enn  40 ulike organisasjoner. Tidligere også undervist som lektor ved BI  i faget "Organisasjonsadferd og ledelse".

TOM HELGESEN

CEO - Senior Management Consultant

 

Tom er grunder, og har over 18 års erfaring med å implementere LEAN i Scandinavisk industri. Han sitter i ressursgruppen LEAN- FORUM Stavanger. Fokusere på der verdi-skapningen utføres.


CONTACT US


  Bøkevegen 6A

  4352 KLEPPE

      Tel: +47 95193041

FOLLOW US


© Copyright 2015. All Rights Reserved.